دوست

مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست


تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست


زلف اورا مست و خالش دانه آندام و من


بر امید دانه‌ای افتاده‌ام در دام دوست

/ 0 نظر / 23 بازدید